Miễn phí giao hàng toàn quốc. Quý khách cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại, sau khi nhận được hàng quý khách mới giao tiền thông qua nhân viên bưu điện. Thời gian giao hàng 1-3 ngày.